De Adviesraad Sociaal Domein Maastricht geeft het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Maastricht integraal advies over zijn beleid voor het sociaal domein. Met onze adviezen willen we bereiken dat iedere Maastrichtse burger naar vermogen kan deelnemen aan de samenleving. We doen dat uit het oogpunt van de meest kwetsbare burgers én vanuit het besef dat Maastricht een sociale stad wil zijn voor al haar inwoners.

We proberen de zorgen van Maastrichtse burgers te vertalen in goed onderbouwde adviezen, zodat we -waar nodig- de besluitvorming van het college en zijn ambtenaren kunnen beïnvloeden. Daarom ook is de Adviesraad zoveel mogelijk samengesteld uit ervaringsdeskundigen en daarom ook nodigen we u uit aan ons advieswerk mee te doen. We hopen dat deze website zowel voor u als voor ons daartoe een hulpmiddel kan zijn. Wel willen we er aan toevoegen dat we geen individuele problemen kunnen oplossen.