ToekomstAgendaVoor u ligt de Monitor Toekomstagenda Maastricht-Heuvelland – Individuele voorzieningen over het 1e halfaar 2018. In deze monitor zijn alle individuele c.q. maatwerkvoorzieningen opgenomen die binnen het Sociaal Domein op indicate worden verstrekt. Door alle individuele voorzieningen van het Sociaal Domein op te nemen in de monitor ontstaat op termijn beter zicht op de samenhang tussen de verschillende voorzieningen en de doelgroepen die gebruik maken van deze voorzieningen

Download hier het hele document