Nieuws

Uitnodiging: Van beschermd wonen naar (begeleid) wonen in de wijk

UitnodigingThemabijeenkomst verklein de stap van beschermd wonen naar (begeleid) wonen in de wijk

Wanneer en waar?

Woensdag 3 juli 2019
Van 11.30 tot 16.30 uur
Locatie: De Vlonder, Florasingel 38, te Roermond

Waarom deze bijeenkomst?

Van cliënt naar wijkbewoner; dat is de opgave rondom de kanteling beschermd wonen. Daarmee krijgen mensen die gebruik maken van beschermd wonen een betere plek in de samenleving. Maar eenvoudig is dat niet. Hoe verkleinen we samen de stap van beschermd wonen naar (begeleid) wonen in de wijk?

Voor wie?

Het Provinciaal Platform GGZ & OGGZ organiseert deze themabijeenkomst voor leden, achterban en alle netwerkpartners.

Wij vragen U zich tijdig aan te melden via het secretariaat. Wilt U daarbij ook aan-geven of u gebruik wilt maken van de lunch? Dit kan via mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hopelijk tot dan!
Het bestuur van het Provncaal Platform GGZ & OGGZ

Het programma

11.30—12 uur
Inloop en ontvangst met broodjes en soep

12.00—12.15 uur
Openingswoord door de dagvoorzitter Han von den Hoff (directeur—bestuurder Burgerkracht Limburg)

12.15—12.45 uur
Niki Peters over inzet ervaringswerkers bij voorbereiding van en start (begeleid) wonen in de wijk

12.45—13.00 uur
Tom Houben, gemeente Venlo, over “Thuis in de wijk” en het transfer-punt woningen

13.45—14.30 uur
Pauze

14.30—15.00 uur
Wim Dings, van BuroDings, over ondersteuning huurdersverenigin-gen en belangen GGZ-zorgvragers

15.15—15.45 uur
Anita Boekelman, Chapeau Woonkring Beek, over de woonkring als wooninitiatief voor mensen met een Autisme spectrum stoornis

16.00—16.30 uur
Afsluiting met conclusies en borrel

Van beschermd wonen naar (begeleid) wonen in de wijk

Wanneer en waar?

Woensdag 3 juli 2019
Van 11.30 tot 16.30 uur
Locatie: De Vlonder, Florasingel 38, te Roermond

Waarom deze bijeenkomst?

Van cliënt naar wijkbewoner; dat is de opgave rondom de kanteling beschermd wonen. Daarmee krijgen mensen die gebruik maken van beschermd wonen een betere plek in de samenleving. Maar eenvoudig is dat niet. Hoe verkleinen we samen de stap van beschermd wonen naar (begeleid) wonen in de wijk?

Wanneer en waar?

Woensdag 3 juli 2019 Van 11.30 tot 16.30 uur Locatie: De Vlonder, Florasingel 38, te Roermond Voor wie? Het provinciaal platform GGZ & OGGZ organiseert deze themabijeenkomst voor leden, achterban en alle netwerkpartners.

Graag vragen wij u om tijdig aan te melden via het secretariaat via mailadres; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U ontvangt spoedig het interessante programma.

Hopelijk tot dan!
Het bestuur van het Provinciaal platform

Handreiking samenwerking adviesraden en gemeenten

Partners in Participatie

PartnersParicipatieAdviesraden van inwoners en cliënten spelen een belangrijke rol in het vormgeven van het sociaal domein. Voorheen was die rol vooral formeel en controlerend, vandaag de dag steeds vaker proactief en agenderend. Dit vraagt een andere houding en competenties van adviesraadsleden en gemeenten, maar ook een passende facilitering door gemeenten. Deze handreiking is een hulpmiddel voor gemeenten, adviesraden en betrokken inwoners om samen het gesprek hierover aan te gaan. Wat houden die nieuwe rollen in? Wat is de meerwaarde van cliënt- en inwonerparticipatie? En wat is er nodig om deze meerwaarde optimaal te realiseren? En ook: welke andere manieren zijn er om inwoners te betrekken bij beleid en uitvoering? Met handige tips, voorbeelden uit de praktijk en dialoogvragen om het gesprek op gang te brengen.

Download hier het hele document