Jeugdzorg

Belastingvoordelen voor mensen met een ziekte of beperking

IederInHet kan nog steeds: zorgkosten terug via de belasting

Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Die kosten zijn voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet. Daarnaast geeft de website ook informatie over andere regelingen die het inkomen extra ondersteunen.

Download hier het persbericht van Ieder(in)

Jeugdwet

JeugdZorgWet over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

Download hier de volledige wettekst.

Als je jonger bent dan 18 jaar...

JeugdAls je 18 jaar bent en/of dakloos, is het soms moeilijk om hulp of een uitkering te krijgen. Het kan zo zijn dat de gemeente waar jij aanklopt niet meteen hulp wil bieden. Mag een gemeente weigeren om jou hulp te geven? Nee, een gemeente moet je helpen. Op deze pagina vind je informatie over het woonplaatsbeginsel, landelijke toegang en regiobinding. We leggen uit waar je recht op hebt. De leeftijdsgrens van 18 jaar is belangrijk. Daarom maken we een splitsing in de informatie voor jonger/ ouder dan 18 jaar.

Download hier de brochure

Rapportage 2016: Monitor Transitie Jeugd

JeugdLogoSinds januari 2015 verzamelt de Monitor Transitie Jeugd signalen van jongeren en ouders over de transitie van de jeugdhulp. Elk kwartaal, tot eind 2016, brengt de Monitor een rapportage uit van de meldingen die binnenkomen. In deze jaarrapportage wordt teruggekeken op het tweede jaar na de transitie van de jeugdhulp. Wat zijn de onbedoelde effecten van de transitie in 2016?

Download hier de hele rapportage

Rapport BMC inzake jeugdhulp Zuid-Limburg

De invoering van de nieuwe jeugdwetgeving is in veel gemeenten onderverdeeld in een transitie- en een transformatiefase. Het doel van de transitiefase was om de overgang van de decentralisatie op een zorgvuldige manier te laten verlopen. Het doel van de transformatiefase is echter om de wettelijke en beleidsmatige uitgangspunten in een nieuwe werkwijze te vertalen die aansluit bij de vragen en behoeften van kinderen en hun gezinnen in de individuele gemeenten of regio's.

Download hier het het hele onderzoeksrapport

Cliƫntervaringsonderzoek Jeugd

Vanaf 1 januari 2015 zijn de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg, conform de nieuwe Jeugdwet die op dezelfde datum van kracht is geworden. In het kader van die wet zijn gemeenten vanaf 2016 verplicht om de jeugdzorg te evalueren bij de mensen die er gebruik van maken. Met als doel voortdurend verbeteringen te kunnen doorvoeren en aansluiting op de wensen en behoeften van jongeren en hun ouders/ verzorgers te optimaliseren.

Download hier het hele onderzoeksrapport