Agenda

RV-iASD Overleg

Hierbij wil ik u uitnodigen voor de vergadering van de ASD-Maastricht op woensdag om 13:00 uur, in de Merretkamer van het stadhuis, Markt 78 Maastricht

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter:
- Agenda overleg d.d.
- Gelegenheid het woord te voeren voor de aanwezigen publieke tribune.
- Mededelingen en vaststellen agenda.

2. GGZ:
- Toelichting op de “Wet verplichte geestelijk gezondheidszorg” per 2020.

3. Cliëntervaringsonderzoek:
- Toelichting door Marijke Mooren, t.a.v. de stand van zaken Cliëntervaringsonderzoek.
- 191022 RIB
– Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018 Maastricht.

4. Verslag en actielijst:
- Conceptverslag overleg 27 november 2019 (bijlage A.).
- Actielijst 2019 n.a.v. overleg (bijlage B.).
- Vergaderschema 2020 def.

5. Ingekomen stukken:
- 191114 Aanbestedingsleidraad Atv begeleiding groep voor ouderen.
- 191126 Raadsnota abonnementstarief Wmo 2020.
- 191126 B-2 Verordening Maatschappelijk ondersteuning gemeente Maastricht 1 januari 2020 integraal.
- 191126 B-3 Was-wordt-tabel verordening maatschappelijk ondersteuning gemeente Maastricht 1 januari 2020.
- 191129 Collegenota abonnementstarief Wmo 2020.
- 191203 Regioagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2020.

6. Uitgaande stukken:

7. Regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis:
- Zie ook eerder uitgebrachte adviezen.
- 191122 Advies aanvrage t.a.v. Regiovisie.
- 191122 Regiovisie Zuid Limburg “Geweld Hoort Nergens Thuis 1-8-19 def.
- 191122 Oplegger voor Regiovisie 1-8-19.

8. Website:

9. Terugkoppeling uit de werkgroepen:
- Stand van zaken uit de diverse werkgroepen.

10. Rondvraag en sluiting:
- Inbrengen punten voor de Heidag op 26 februari 2020.

Met vriendelijke groet,
Harry Visser, secretaris

Reactieformulier

Heeft u vragen of wilt u reageren op een van deze onderwerpen van de Adviesraad Sociaal Domein Maastricht maak dan gerust gebruik van dit Reactieformulier. Wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Vermeld svp in het veld "Onderwerp" waar uw vraag of reactie betrekking op heeft. Tevens kunt U ook aangeven of U aanwezig wilt zijn tijdens de vergadering.

Dit reactieformulier is niet bedoeld voor het aanvragen van individuele voorzieningen

Hiervoor verwijzen wij u naar de Gemeente Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vul hier uw naam in.

Vul hier uw emailadres in.

Vul hier uw onderwerp in

Vul hier uw toelichting in

Maak hier uw keuze

Ongeldige invoer

De vergadering van de ASD-Maastricht worden gehouden in het Stadhuis Merretkamer.