De werkgroep Wonen en Zorg bestaat uit leden van de adviesraden en commissies, diverse organisaties, wooncorporaties en geïnteresseerde burgers van Maastricht. Wat betreft het wonen wordt niet alleen gekeken naar woonproblemen voor ouderen, maar ook naar woonproblemen van groepen zoals mensen met een beperking (zowel lichamelijk als verstandelijk), verwarde personen (zoals begeleid- en beschermd-wonen en tijdelijk verblijf) dak en thuislozen en Zwerfjongeren. In wezen naar alle vormen van wonen voor de inwoners van Maastricht.

Wat betreft de zorg wordt er aandacht besteed aan het project “Blauwe Zorg” van de eerstelijnszorg. Dit wil zeggen zorg van bijvoorbeeld huisarts, fysiotherapie, wijkverpleging enzovoort. Dit gebeurt samen met het “Huis voor de Zorg”, huisartsen en wijkverpleegkundigen. Maar ook aan nieuwsgeving rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet publieke gezondheid, zodat de burgers voor hen toegankelijke en begrijpelijke informatie krijgen.

Werkgroepleden:

Harry Visser
Miranda Wiegers
Adviesraad Sociaal Domein

 

Ad-hoc leden:
Jo Steel 
(Leger des Heil)
Ria Verstappen 
(ASM)
Paul Schmedding
(ASM)
Michel Dreuw
(Huurdersbelangenvereniging)
John van Geel
(HV Woonpunt)
Riny Jalhay
(HV Woonvallei)
Hein Ploum
(HV Woonvallei)
Ed Moody
(HV Woonvallei)
Karenna Knopper
(Stg. Zorgbelang-Limburg)
Ingeborg Wijnands-Hoekstra
(ZIO)
Anita Vermeer
(GGD Zuid-Limburg)
Klaas Jan Hajema
(GGD Zuid-Limburg)

Correspondentie aan: 

info@asd-maastricht.nl