De werkgroep ‘economische zelfredzaamheid’ wil bevorderen dat inwoners van Maastricht -indien nodig- voldoende ondersteuning krijgen om aan de samenleving deel te nemen. We richten ons op het bestrijden van armoede en het naar betaald werk begeleiden van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. We kijken ook naar regelgeving die zo knellend is dat mensen langdurig in armoede blijven leven. Mensen in armoede zijn bezig met overleven en kunnen daardoor niet aan de samenleving deelnemen. Nog veel te weinig mensen met beperkingen hebben betaald werk.

Werkgroepleden:

Kees Eken
Jan Cornelissen

 

Correspondentie aan: 
info@asd-maastricht.nl