In Maastricht wonen ruim 120.000 duizend mensen met verschillende wensen en behoeften, afhankelijk van hun eigen mentale, fysieke en sociale capaciteit.

Gemeente Maastricht biedt diverse diensten, hulpmiddelen en informatie om het leven en samenleven in Maastricht te faciliteren en te bevorderen. Inmiddels is het aanbod zo groot en gevarieerd, dat het niet altijd even makkelijk is om de juiste dienst, hulpmiddel of informatie te vinden, terwijl dat natuurlijk wel heel belangrijk is. Iedere Maastrichtenaar zou dus moeten weten welk aanbod er voor hem of haar beschikbaar is en wat er speelt in Maastricht. Daarom is goede, op de burger afgestemde communicatie zo belangrijk.

Hier houdt de Werkgroep communicatie zich dan ook mee bezig;

  1. Het bevorderen van de communicatie tussen de Gemeente Maastricht en haar burgers;
  2. Het bevorderen van de communicatie tussen de burgers en de Gemeente Maastricht;
  3. Het bevorderen van de communicatie(kanalen) van de Adviesraad Sociaal Domein.

Door bovenstaande doelen na te streven, willen wij eventuele knooppunten ontwarren en potentiële communicatiekloven overbruggen.

Werkgroepleden:

Asmaa Moustaid Es-Sadki
Harry Bakels
Emmanuel Merkus

 

Correspondentie aan: 
info@asd-maastricht.nl