De integrale Adviesraad Sociaal Domein (ASD) werkt sinds dit jaar ook met een aantal werkgroepen: wonen & zorg, economische zelfredzaamheid, communicatie met de burger, mantelzorg & cliëntondersteuning en de inclusieve samenleving.

De werkgroepen bestaan uit minimaal twee leden van de ASD, kunnen worden aangevuld door leden van andere adviesraden en -commissies, maar staan open voor ervaringsdeskundige inwoners van Maastricht.

De werkgroepen volgen de ontwikkelingen in de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en (arbeids)participatie. Hun bevindingen kunnen voor de ASD reden zijn het college van burgemeester en wethouders te adviseren hoe zaken verbeterd kunnen worden.